Om HTU

 

Kontaktperson:

Espen Skjelstad, Leder for HTU

hhkhtu@gmail.com

HTU på Facebook

Bakgrunn for HTU
Det vokser og gror i guttehåndballen på Haugalandet. Det er engasjerte personer i mange av klubbene som jobber aktivt med rekruttering og utvikling av guttehåndballen i klubb. HHK ser veldig positivt på dette arbeidet og har lyst til å være med og bidra med en spiss på denne utvikling, Haugaland Talent Uvikling, HTU.

Hva er HTU?
Vi inviterer klubbene til å sende de spillerne de mener har et potensiale til å bli gode håndballspillere til en uttakssamling. Her velges det ut spillere som danner to treningsgrupper. Målet er deltagelse på RødspætteCUP i Fredrikshavn i påsken. Tilbudet er et tillegg til det tilbudet de har i klubben.
Hvorfor HTU?
HHK har som visjon å vinne mesterskap.  For å kunne utvikle lokale spillere som presterer på elitenivå trengs det et tilbud utenfor rammene på klubbnivå. HHK er den eneste håndballklubben på Haugalandet som driver på elitenivå. Det vil derfor være naturlig å bruke den kompetansen som følger med en slik satsning ned på aldersbestemt nivå for å utvikle spillere.  HTU skal spille en viktig rolle for motivere de beste og utvikle de beste slik at vi får en lokal stamme på fremtidens HHK.

Personer i HTU:

Espen Skjelstad, Leder HTU

Trener gruppe 11-13: Andreas Dalgaard Justesen og Nikolai Drifte

Trener gruppe 14-15: Martin Christensen, Birkir Bragason og Jostein Epland
Mål for HTU
– Utvikle håndballspillere med gode tekniske ferdigheter
– Utvikle håndballspillere med gode fysiske forutsetninger
– Utvikle håndballspillere med god mental innstilling
– Utvikle håndballspillere til HHKs A-lag
– Gi klubbtrenere impulser til gode klubbtreninger.
– Gjøre det attraktivt å satse på håndball!

 
Kriterier for deltagelse
– Spiller med særegne fysiske foutsetninger
– Spiller med god treningsvilje
– Spiller med gode tekniske og koordinative egenskaper
– Spiller med mental innstilling på å bli bedre
– Spiller med håndballglød!

Innhold i HTU
– Individuell teknisk og taktisk håndballtrening
– Grunnleggende fysisk trening
– Kosthold og ernæring
– Introduksjon til krav som stilles på høyt nivå i håndball
– Deltagelse på turneringer for spilltrening
– Tilbud om en priofileringspakke
– Forberede spillerne for topphåndball!