Nyheter

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

 

Årsmøtedokumenter

 

Mandag 19. mars klokken 19:00 i Steinsvik Arena

 

SAK 0 FORMALSAKER

 1. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Godkjenne forretningsorden
 4. Valg av dirigent, referent, samt to personer til å underskrive protokollen

 

SAK 1 BEHANDLE ÅRSMELDINGER FOR PERIODEN 2017

 1. Årsmelding styret
 2. Årsmelding markedsgruppen
 3. Årsmelding arrangement
 4. Årsmelding sportslig
 5. Årsmelding HTU/ G16 og G18

 

SAK 2 BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP FOR 2017

 1. a) Rapport økonomi
 2. b) Revidert regnskap

 

SAK 3 BEHANDLE RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

 

SAK 4 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG

Innkomne saker legges fram på årsmøtet

 

SAK 5 BUDSJETT FOR 2018

 

SAK 6 VALG AV STYRE

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Styremedlemmer
 4. Varamedlem

 

SAK 7 VALG AV KONTROLLKOMITE

 

SAK 8 VALG AV VALGKOMITE


Generalsponsorer

Generalsponsorer