Vi i HHK trenger din hjelp!

Ungdomssatsingen på Haugalandet er helt avhengig av at vi har et A-lag som spiller enten i elite- eller 1. divisjon. Vær med å støtt A-laget slik at ungdommen får oppleve gleden av å spille håndball.

HHK Bidrar med:

  • Trenerkompetanse og trenere til Haugaland Talentutvikling (HTU) for både gutter og jenter
  • Nytt G16 lag med spillere fra hele regionen
  • Profesjonelt treningmiljø i Sysco Arena

Omtrent 240 ungdommer har hittil deltatt i HTU sitt profesjonelle treningsmiljø, og de fleste er fremdeles i miljøet. Dette er et oppvekstmiljø vi sterkt ønsker å ta vare på. For å få dette til så trenger vi et fungerende A-lag hvor spillerne er både forbilde og trener for de unge.

Skal vi klare dette så trenger vi sårt din hjelp!

Stort eller lite, vi er takknemlig for det du kan bidra med.

Kontonr 3240 0992966

HHKkrise-267x103


Generalsponsorer

Generalsponsorer