Nyheter

Omar har signert for 2 nye år

Omar Asmi har i dag signert for 2 nye år for HHK.

Han vil få mer ansvar og vil ha en støttefunksjon til Kristoffer Froestad.

Omar har vært en viktig bidragsyter på banen og i spillertroppen!

Vi i HHK er utrolig glade for at Omar vil bidra fremover også.


Generalsponsorer

Generalsponsorer