Nyheter

Generalforsamling 11.03

I går ble det avholdt generaforsamling i Sysco Arena.

Det nye styret som ble valgt er følgende:

Leder: Johan Rokstad

Nestleder: Vil blir valgt på ekstraordinær generalforsamling. Marius Alsaker vil fungere som nestleder frem til da.

Styremedlem med ansvar for det sportslige: Olafur Gislason

Styremedlem med ansvar for marked og media: Marius Alsaker

Styremedlem med ansvar for økonomi: Gunnar Lund vil fungere frem til ekstraordinær generalforsamling

Styremedlem med ansvar for arrangement: Siri A Rinden.

Vara med sekretærfunksjon: Rolf Øyvind Rasmussen

 

Vi vil komme tilbake med dato for den ekstraordinære generalforsamlingen.

Nils Andreas Røher, Torunn Totland og Ole Terje Midling gikk ut av styret.

Vi i HHK takker for deres bidrag!

 

(Foto: Alfred Aase)

 

 

Foto: Alfred Aase

Generalsponsorer

Generalsponsorer