Nyheter

Trening for fremtidige toppspillere

Trening for fremtidige toppspillere!

Dette er overskriften i en artikkel i Karmøynytt nå nylig. Her tar journalisten en gjennomgang av HHKs HTU (Haugaland Talentutvikling). ”Haugaland Håndball har hatt stor suksess med HTU, en satsing for å hjelpe lokal breddehåndball med rekruttering og utvikling av guttehåndballen på Haugalandet”.

Trenere er for tiden Kristoffer Froestad og Nicolay Søndergard Tagliepietra. Espen Skjelstad er leder av HTU.

Espen fremhever følgende plussfaktorer med HTU:

  • Hjelp til distriktets håndballklubber
  • HHK bruker sin topphåndballkompetanse på aldersbestemte nivå
  • Kontinuerlige samlinger på tvers av klubbene
  • Kompetanseheving både blant spillere og klubber
  • Guttene får klarere målsettinger
  • Motivasjonen for å satse for fullt på håndball blir større
  • Tettere bånd mellom breddehåndball og seniorhåndball
  • Større kvalitet og bedre utvikling
  • På sikt øke tilgangen på lokale elitespillere

 

– Til neste år satser Skjelstad og klubbene på å danne et 16 og 18 års lag med de lokale spillerne på tvers av klubbene. Avslutningsvis sier han at neste skritt for HTU blir å danne et trenerforum. En felles arena hvor lokale trenere kan få tips og forslag til øvelser.


Generalsponsorer

Generalsponsorer