Nyheter

De trives på Haugalandet og i HHK

I tillegg til Martin Christensen (som ikke er ny for sesongen) har vi år tre unge spillere som alle trives og føler at de får utvikle sin håndballkompetanse og spilleferdigheter i HHK.

Mathias Bruzellius (19 år), Nicolai Tagliapietra Søndergaard (19 år) og David Rygaard Kacemba (20 år) er nå vel etablerte i regionen og alle har jobber som de trives veldig godt i. David jobber  i skoleverket i Kopervik sammen med Omar Asmi som miljøarbeider. Nicolai og Mathias jobber i barnehagen i Skåredalen.

– Som vår egne lokale spillere har de enda litt igjen til de er dominerende på laget, men de har etter hvert fått mer og mer spilletid.

– Men vi får mer spilletid her enn det vi ville fått i Danmark, sier  Mathias. Vi er fremdeles veldig unge, men vi er i god utvikling.

– De trives, er i god utvikling, er realistiske og ikke minst så er de blant de dominerende på HHK 2 laget, sier Kristoffer Froestad.

Dette blir bra, spesielt er det viktig at vi har disse spillerne ettersom det ikke er utenkelig at noen av våre lokale spillere begynner å studere andre plasser enn i Haugesund neste sesong, sier Kristoffer, før han går til kamp mot Fjellhammer. En kamp vi må vinne sier han, noe som de også gjorde.


Generalsponsorer

Generalsponsorer