Nyheter

Strukturendring i HHK

For å spisse administrasjonen av klubben er det foretatt opprettelse av et eliteutvalg (EU). Dette utvalget er i full gang med å planlegge neste sesong. Utvalget består av Nils Andreas Røher (leder), Pål Danielsen, Harald Sjurseth, Mika Nurmi og Rolf Øyvind Rasmussen. Sistnevnte og Nils Andreas Røher har også funksjoner i styret. Det vil bli oppnevnt et medlem til i utvalget. Utvalget vil ha ansvar for alt det sportslige og det praktiske rundt elitelaget. I tillegg til utvalget vil Geir Jørgensen og Kjetil Spanne også være med rundt laget på treninger. Samarbeidet med Harald Andreassen vil også fortsette som før. I tillegg vil det bli oppnevnt en person til som skal være med på treninger etc.

Sportslig utvalg vil fortsette som før (med unntak av elitelaget) og ha spesielt ansvar for HHK 2, G-18, samarbeid med andre klubber samt rekruttering. I tillegg vil håndballskoler etc. samt HTU (Haugaland talentutvikling) være en del av deres ansvarsområde. Marius Alsaker er leder, Med seg har han Jon Geir Knutsen og Espen Skjelstad som er representant for HTU. Det vil bli oppnevnt et par personer til.


Generalsponsorer

Generalsponsorer