Nyheter

Spillerstallen begynner å ta form

Spillerstallen for neste sesong begynner å ta form. Styret har nå full oversikt over hvem som ønsker å bli i stallen også neste sesong, en sesong som etter all sannsynlighet kommer til å bli meget interessant og spennende. Men styret velger fremdeles å holde kortene noe tett ettersom kontrakter enda ikke er endelig underskrevet. Dette p.g.a. at det alltid er en del detaljer som skal på plass i sluttfasen.


Generalsponsorer

Generalsponsorer