Nyheter

HTU planlegger videre

Status for HTU er utvilsomt veldig positiv for håndballmiljøet. Espen Skjelstad kan melde at interessen er stor. Det planlegges nå for neste sesong, selv om det fremdeles er flere samlinger som skal avholdes før sommerferien.

HTU vil neste år bli utvidet til også å omfatte 15 åringer. Målet er at disse neste sesong derigjen skal være med i Bringserien for 16 åringer. HTU spillerne vil neste sesong deles i to grupper (11-13 år og 13-15 år). HTU planlegger også å arrangere trenerkurs for trenere fra regionens håndballklubber.

Espen Skjelstad kan også melde at det nå er flere guttespillere som velger å fortsette med håndball, ikke fotball som har vært mer vanlig tidligere.


Generalsponsorer

Generalsponsorer