Nyheter

Nye sponsorer

HHK er en klubb hvor 80 % av inntektene kommer gjennom sponsoravtaler. Godt samarbeid med våre sponsorer er derfor meget viktig. HHK er nå midt inne i en fase hvor det jobbes inn mot neste sesong, som ser ut til å bli en spennende og utfordrende sesong. Et godt økonomisk fundamenet er viktig, for ikke å si en betingelse.

Vi ønsker følgende sponsorer velkommen til HHK: !Solid, Vassbakk & Stol AS, Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS, Primaflor AS, Kruse Smith Entrepenør AS og Deltapump AS.


Generalsponsorer

Generalsponsorer