Nyheter

Økende aktivitet i kulissene

HHK er nå i full gang med å planlegge neste sesong. Som tidligere nevnt blir Mika Nurmi hovedtrener, mens Kristoffer Froestad blir assisterende trener. Kristoffer skal også trene HHK 2. På gårsdagens styremøte ble det opprettet et Eliteutvalg som kun skal ha ansvar for elitelaget og det arbeidet som må gjøres rundt dette laget. Leder av utvalget blir Nils Andreas Røher. Et av fokusområdene vil være å styrke det totale hjelpeapparatet rundt laget. Noe som til tider ikke har vært tilfredsstillende.
Det gamle SPU utvalget (sportslig utvalg) vil fortsette som før men med ansvar for HHK 2, G-18, HTU og håndballskoler. Leder for dette utvalget vil være Marius Alsaker som denne sesongen har vært medlem i SPU. Begge utvalgene vil bestå av en rekke personer som har lang erfaring fra håndballmiljøet. HHK styret regner med at denne organiseringen vil styrke det indre arbeidet i klubben.

Samtaler med spillerne er startet opp for fullt. Pr. i dag ser det ut for at alle de norske spillerne fortsetter for fullt neste sesong, med unntak av Thomas Saltvedt som skal i militæret. Men han vil holde kontakt med HHK 2 så langt det lar seg gjøre. Totalt regner vi med å ha en elitegruppe på 17-18 spillere. Det er for tidlig å si hvordan denne gruppen vil se ut, men målsettingen er at vi i løpet av april vil ha det meste i «boks». Vi vil legge ut mer informasjon om arbeidet med spillerne etterhvert som prosessen skrider frem.


Generalsponsorer

Generalsponsorer