Nyheter

Vellykket håndballskole

HHK arrangerte Haugland Kraft håndballskole  i mandag, tirsdag og onsdag i vinterferien. I alt ca 70 barn i alderen 9 – 15 år, fordelt på ca. 35 jenter og 35 gutter deltok. Omar Asmi var ansvarlig for skolen, han fikk god hjelp av G18 som var med som instruktører. Sportslig leder Gunnar Lund, vil takke alle frivillige, fra kjøkkenpersonell til instruktører som bidro til at håndballskolen ble vellykket.

Bilder fra håndballskolen mars 2011
Foto: Frank Færaas


Generalsponsorer

Generalsponsorer