Nyheter

HHK drar i gang topphåndball-skole

Det er stor aktivitet i aldersklassene gutter 11-14 år på Haugalandet. Totalt 250 spillere på 21 lag, og antall spillere er fortsatt økende.

Sportslig leder i HHK Gunnar Lund og trener og gutteansvarlig i Rival Espen Skjelstad, er nå i full gang med å planlegge prosjektet Haugaland Talent Utvikling i regi av HHK.

Selv om forberedelsene til gjennomføring og innhold ikke er helt ferdig forberedt kan noe informasjon slippe ut.

Planen er at i løpet av vinteren vil ca. 50 av de mest lovende spillerne bli samlet for vurdering av HHK instruktører (bl.a. Mika Nurmi og Harald Andreassen). Dette gjelder så vel tekniske som taktiske og fysiske øvelser. Planen er at ca. 20 av spillerne skal bli plukket ut til videre samlinger og oppfølging, mest sannsynlig to ganger pr. måned.

Hovedmålsettingen er å utvikle lokale spillere som på sikt skal føre til bedre rekruttering til HHK. Selv om det selvsagt er klubbene som skal drive bredde- og barneidrett, så vil dette prosjektet spille en viktig rolle for å motivere og utvikle de beste slik at det dannes en lokal stamme for fremtidens HHK. Alle spillerne skal spille på sine respektive klubblag inntil de når en alder som gjør at de kan spille på HHKs G-18 lag.

Første samling er planlagt medio februar, sier Espen Skjelstad. Det er også laget en inngående plan for målsettinger, kriterier for deltagelse og innhold.

De største sponsorene til HHK har i sine samarbeidsavtaler tilleggsformuleringer som vil gi økt støtte til rekrutteringsarbeid, håndballprosjekter etc. av denne typen.


Generalsponsorer

Generalsponsorer