Nyheter

HHK ansetter markedsansvarlig.

Styret i HHK har de siste 4 månedene jobbet hardt med å få orden på  de økonomiske forhold i klubben. Dette har vært et hardt dugnadsarbeid som  heldigvis har ført til at klubben kan drives videre. Men for å komme enda et steg videre ser styret det som hensiktsmessig å ansette en person som kan videreføre dette arbeidet

På dagens sponsortreff ble HHKs nye markedsansvarlig Margret Run Einarsdottir presentert. Margret er 30 år og gift med HHKs keeper Olafur Gislason. Begge har nå vært i Norge i ca. et år med sine to gutter (Einar og Gisli) og er vel etablerte. Margret vil ha ansvar for salg og utvikling av ”produktet HHK”. Dette vil være salg av reklame etc., inngåelse av sponsorkontrakter, oppfølging av klubbens samarbeidspartnere.

Hun er utdannet grafisk designer fra Island og har der jobbet i reklamebyrået Vatikanet. Dette er en kompetanse som HHK allerede har benyttet seg av. Bl.a. er det hun som er ansvarlig for storskjermen under HHKs kamper.
Selv har hun spilt håndball (målvakt) på Island. Hennes far er leder av Islands Håndballforbund (som også var målvakt i sin ungdom). Således  har HHK nå fått en person som ikke bare har greie på salg og design, men også håndball.

Alle vi i HHK ønsker henne lykke til i jobben og vi ser frem til et godt og fruktbart samarbeid.


Generalsponsorer

Generalsponsorer