Nyheter

Vellykket samling for HHKs tillitsvalgte

Ca. 25 tillitsvalgte i HHK pluss noen spillere har i dag hatt en samling for å diskutere klubbens plan for visjon, mål og strategi. Selv om klubben i disse dager står overfor store økonomiske utfordringer, ble det en vellykket samling, med tid til både grilling og drøs i etterkant .
HHK har hatt en egen komite som har jobbet frem et forslag til visjon, mål og strategi dokument. Det var dette forslaget styret ønsket flere innspill på, spesielt hvilke strategier som må til for å nå målene.
I planen ligger der forslag til både økonomisk-, sportslig-, organisatorisk strategi. Ikke  minst var flere opptatt av hvordan den interne og eksterne kommunikasjon i klubben bør være.


Generalsponsorer

Generalsponsorer