Nyheter

Sportslig leder

HHK fikk i dag besatt det siste sentrale tillitsverv i klubben. Gunnar Lund ble på dagens styremøte oppnevnt til leder av klubbens sportslige utvalg. Han vil sammen med resten av SPU umiddelbart starte opp arbeidet mot ny sesong. Han har den siste tiden vært sentral i arbeidet med å utarbeide dokumentet «Visjon, mål og strategi for HHK», som er fremlagt til drøfting i styret.


Generalsponsorer

Generalsponsorer