Nyheter

Årsmøte

Aksel Røsand og resten av valgkomiteen jobber for fullt med å fylle alle posisjoner frem til årsmøtet den 15. mars (som avholdes i møtelokalet i Tysvær Arena kl. 19.00).

Noen omrokeringer vil det bli. Bodil Hetland har nå hatt to perioder som leder og ønsker at andre skal overta ledelsen av HHK skuta. Aksel Røsand kan fortelle at valgkomiteen allerede nå har forslag til ny leder til årets generalforsamling.

Johan Rokstad stiller seg til disposisjon for HHK og har sagt seg villig til å overta ledervervet. Johan Rokstad jobber til daglig som direktør i Østensjø rederi.


Generalsponsorer

Generalsponsorer