Nyheter

Sportslig leder i HHK slutter

Nils Andreas Røher, sportslig leder i HHK i flere år, vil fremover konsentrere seg mer om ungdomshåndball. Nils Andreas har p.g.a. jobbsituasjon og et større engasjement i Rival bestemt seg for å slutte som leder av SPU i HHK.
Ettersom det kun er et par måneder frem til årsmøtet vil det ikke bli valgt noen ny sportslig leder. Krister Lindgren vil overtar en del av hans funksjoner frem til årsmøtet.


Generalsponsorer

Generalsponsorer