Nyheter

Stor entusiasme rundt Tysvær Arena

 

Tysvær Arena 2009

Tysvær Arena 2009

Tysvær Arena er i rute. Byggingen går etter tidsskjema. Det vil i praksis si ferdigstillelse i slutten av februar, med seriekamp den 6. mars.
Styringsgruppa med alle underkomiteene var på befaring i dag. Det er et imponerende bygg. Gulvet er ferdigstøpt og hele hallen er takbelagt. Tysvær Arena vil utvilsomt bli noe helt nytt for Haugalandet. Forventningene er store.Tidsfrist for å søke driftslederstillingen er nå gått ut og driftsstyret vil foreta ansettelse så snart som mulig. HHKs representant i styret er Olav Magne Olsen.
Styringsgruppen vil nå fratre og driftsstyret sammen med driftsleder vil overta det videre arbeidet. Av underkomiteene er det spesielt sponsor-/finansieringsgruppa som fortsatt vil jobbe videre for å få inn mer sponsormidler som er HHKs og Stegabergs del av finansieringen.


Generalsponsorer

Generalsponsorer