Nyheter

Tysvær Arena

Tysvær Arena er i rute. Tilstøtende skole åpnes i august, mens det gjenstår mye arbeid igjen på selve hallen, som bildet viser (juli 2009).

Tysvær Arena 2009

Tysvær Arena juli 2009


Generalsponsorer

Generalsponsorer