Nyheter

Skjer det noe?

For dem som følger med i media er det lite info om tradisjonell håndball for tiden (untaket er beach håndball). 


For HHKs del er det nå treningsfri. Felles treningen starter opp igjen den 27. juli.
Det jobbes fortsatt med å få flere spillere til Haugesund, men det er ingen lett jobb å få spillere til Haugesund så lenge vi ikke tilbyr proffkontrakter. I tillegg har vi også problematikken vedrørende overgangssummer. Men vi er fortsatt optimistiske og jobber videre med flere aktuelle spillere.
Administrativt jobbes det bra og det er inngått flere kontrakter den siste tiden.


Generalsponsorer

Generalsponsorer