Nyheter

HHK styrker samarbeidet med moderklubbene

HHK ønsker mer kontakt med moderklubbene (Nord, Avaldsnes, Åkra og Rival) av mange grunner. Derfor ble det arrangert et møte mellom klubbene og HHK den 27. mai hvor alle klubbene var godt representert. I tillegg deltok Per Froestad som kommer til å bli sterkt involvert i regionens rekrutteringsarbeid både organisatorisk og som trener.
Målsettingen var i hovedsak å styrke samarbeidet på rekrutteringssiden. Per Froestad skisserte et sterkere samarbeid mellom klubbene og HHK helt ned til 12 års nivå. 


Det ble foretatt en gjennomgang av situasjonen for guttehåndballen som viser en stigende aktivitet over hele Norge. I vår region er det spesielt Åkra og Avaldsnes som har mange lag.
Konklusjonen etter møtet var at dette kan bli starten på et tettere samarbeid på alle nivå.
Det ble også fastsatt tid og sted for høstens Haugaland Kraft håndballskole  som blir i Håvikhallen den 5. – 6. og 7. oktober.


Generalsponsorer

Generalsponsorer