Nyheter

HHK ansetter ny markedsansvarlig

HHK har nå en stund vært uten ansatt administrasjon. Styret har i denne perioden fordelt de administrative oppgavene seg imellom. Noe som har fungert bra, men selvsagt ikke optimalt.  Øyvind Bråtun er ansatt som markedsansvarlig/daglig leder fra 2. juni. Øyvind er 31 år gammel, har spilt håndball i Avaldsnes og bosatt på Karmsund. Han har erfaring fra salg, noe som også vil bli en meget sentral del av hans oppgaver i HHK, spesielt nå i begynnelsen.  Som tidligere nevnt vil styret fortsatt være delaktig i en del av de administrative oppgavene. Rolf Bjerkebo vil også være en viktig brikke for oss i dette arbeidet
Alle kontrakter som nå inngås med HHK vil kun gjelde for sesongen 2009/2010. Fra september vil HHK bygge opp et helt nytt sponsoropplegg sett i forhold til at vi sesongen 2010/2011 vil være fast stasjonert i Tysvær.  Øyvind vil være en viktig del av de utfordringene vi står overfor fremover. Styret ønsker Øyvind hjertelig velkommen til HHK og vi håper og tror at våre gamle og nye samarbeidspartnere tar hjertelig imot Øyvind vedrørende videre samarbeid med  Haugalandets eneste eliteserieklubb .


Generalsponsorer

Generalsponsorer