Nyheter

HHKs administrasjon

Vi har nå vært uten administrasjon i en måneds tid. Det administrative arbeidet er fordelt på flere i styret og dette ser ut til å fungere tilfredsstillende.
Fra 1. juni har vi som mål å få en person inn som daglig leder/markedsansvarlig. Spesielt arbeidet mot våre eksisterende og nye samarbeidspartnere vil bli sterkt prioritert. Fra  den 13. mai vil også Rolf Bjerkebo betjene vårt kontor hos DHR etter behov.
En del av det administrative arbeidet vil også fortsatt bli foretatt av styret. HHK har ingen planer om å ansette flere enn 1 person i administrasjonen. Den økonomiske situasjonen i idretts Norge er tøff for tiden og det vil nok gjenspeile seg mer og mer utover sommeren og høsten i mange idrettsklubber. (Det er flere håndballklubber som nå har foretatt lønnsreduksjoner og flere fotballklubber følger nå etter).HHK har foretatt en rekke grep vedrørende økonomien og så får vi håpe at dette er tilstrekkelig.
HHK har signert flere små og mellomstore avtaler de siste ukene og vi jobber daglig med nye avtaler. Situasjonen er således langt bedre enn det den var på samme tidspunkt i fjor.


Generalsponsorer

Generalsponsorer