Nyheter

Haugaland Kraft er med oss videre!!!

Ny generalsponsor
På pressekonferansen i dag kl.12 kom det frem hvem som var den store sponsoren som det er blitt snakket om i flere uker nå. Det er Haugaland Kraft som har inngått en 3-årig avtale med oss i HHK. Dette blir den største sponsorkontrakten HHK noen gang har hatt. Haugaland Kraft ser potensialet i klubben og ønsker å være med på veien videre med en langsiktig avtale. Avtalen går ut på at HHK får et grunnbeløp til klubben, i tillegg vil klubben få tilført midler til rekrutteringsarbeidet i form av egen rekrutt-trener, håndballskoler osv. Med dette viser HHK at de tar på alvor det som gjelder økt rekrutteringssatsning og dette er selvfølgelig helt i tråd tankene til Haugaland Kraft med å støtte både bredde og elite. HHK setter enormt stor pris på at Haugaland Kraft er med oss videre og har troen på arbeidet som blir gjort. Det kan ikke påpekes tydelig nok den betydningen Haugaland Kraft har for idretten på Haugalandet og i dette tilfelle håndballen.


Generalsponsorer

Generalsponsorer