Nyheter

Overskudd i 2008 for HHK

stort-overskudd

Haugaland Håndballklubb kunne på torsdagens generalforsamling presentere et overskudd på kr.778.701,-. Dette viser at mange av de tiltakene som er blitt gjort gjennom hele denne sesongen har gitt positivt utslag. Styret i HHK sier at at de ikke kunne fått dette til uten en lojal spillerstall, gode samarbeidspartnere som var med på ekstraordinære tilskudd og tøff jobbing fra alle i klubben. Men det understrekes samtidig at likviditeten fortsatt ikke er god og at økonomien er anstrengt. Klubben har fortsatt en gjeld på 1,7 millioner. Det positive er at klubben ikke lenger lever på forskudd, slik de har gjort de siste årene.


Generalsponsorer

Generalsponsorer