Persson – Elektro AS

Persson-Elektro as ble etablert i 1984. Vi er et firma som har opparbeidet oss en solid kompetanse gjennom disse årene innen:

* Elektro
* Svakstrøm
* Tele og datakommunikasjon
* Alarmanlegg
* Brann alarmanlegg
* Automatiserte anlegg, PLS-styringer
* ISDN telefonsentraler

Sponsorinfo

Nettside:
persson-elektro.no
E-post:
per.inge@persson-elektro.no
Telefon:
52 70 93 93

Generalsponsorer

Generalsponsorer