Haugaland Kraft

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Selskapet skal ivareta kraftutbygging og distribusjon på Haugalandet.

Haugaland Kraft eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira, har 250 ansatte, 56.752 kunder og omsetter for kr 800 mill. på årsbasis.

Selskapets kjerneområder er kraftproduksjon, kraftdistribusjon, energiomsetning, bredbåndstjenester samt kommersialisering av nye energiformer.

Sponsorinfo

Nettside:
www.haugaland-kraft.no
Telefon:
52 70 70 00

Generalsponsorer

Generalsponsorer