Månedlig arkiv: mars 2018

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018   Årsmøtedokumenter   Mandag 19. mars klokken 19:00 i Steinsvik Arena   SAK 0 FORMALSAKER Godkjenne stemmeberettigete Godkjenne innkalling og sakliste Godkjenne forretningsorden Valg av dirigent, referent, samt to personer til å underskrive protokollen   SAK 1 BEHANDLE ÅRSMELDINGER FOR PERIODEN 2017 Årsmelding styret Årsmelding …