Nyheter

Ekstraordinær Generalforsamling

Tid: onsdag 22 juni kl 18:00

Sted: Sysco Arena

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle regnskapet i revidert stand
  5. Behandle rapport fra kontrollkomiteen
  6. Behandle budsjett 2016
  7. Behandle saker

    7.1 Lov for Haugaland Håndballklubb

  1. Valg

    8.1 Valg av styremedlem, leder arrangement


Generalsponsorer

Generalsponsorer