Månedlig arkiv: juni 2016

Lov for HHK

Revidert versjon av HHKs lover finner du her: Lov for Haugaland Håndballklubb

Ekstraordinær Generalforsamling

Tid: onsdag 22 juni kl 18:00 Sted: Sysco Arena Saksliste: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle regnskapet i revidert stand Behandle rapport fra kontrollkomiteen Behandle budsjett 2016 Behandle saker     7.1 Lov for Haugaland …