Nyheter

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstra ordinær generalforsamling onsdag 18.11,.kl 20.00  i
Sysco Arena

Dagsorden

Forslag om å endre følgende i klubbens lover:

§ 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING.

”Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i
kommunen”

endres til:

Klubben hører hjemme i Tysvær kommune og er medlem av Idrettsrådet i
kommunen.  «


Generalsponsorer

Generalsponsorer