Nyheter

Pressemelding

Pressemelding fra HHK mandag den 19.11.2012

HHK SIER OPP AVTALEN MED TYSVÆR KOMMUNE.

Haugaland Håndballklubb sier opp avtalen om Sysco Arena i Tysvær. På grunn av klubbens meget anstrengte økonomi må man vurdere alle kostnadene rundt klubbdriften. En stor utgiftspost er hall-leien.

Det har ikke vært noen lett avgjørelse å ta, men med den rådende økonomiske situasjonen i klubben, så er ikke styret i stand til å se noen annen utvei.

Overfor sponsorer og andre støttespillere vil vi uttrykke vår beklagelse for situasjonen. Med de grep som nå tas, så bør driften være sikret fremover.

For ytterligere informasjon, kontakt styreleder Johan Rokstad, tlf 91318571, eller nestleder Nils Andreas Røher, tlf 98246077


Generalsponsorer

Generalsponsorer