Nyheter

Veidekke Entreprenør blir med videre!

Veidekke Entreprenør fortsetter som sponsor i Haugaland Håndballklubb.

Veidekke har vært med i HHK i en årrekke, og vi er utrolig glad for at de ønsker å fortsette satsingen sammen med oss!

Litt om Veidekke:

 

Distrikt Haugesund er største og ledende byggentreprenør i Nord-Rogaland og Sunnhordland og har hovedkontor i Haugesund. Vårt mål er å være det beste valget for ansatte, kunder og leverandører.

Veidekke utfører de fleste typer bygg- og anleggsarbeider, men med hovedvekt på totalentrepriser, hovedentrepriser, tyngre industriutbygginger og kaier. Mange av de meste vellykkede prosjektene våre er utviklet i samspill med flergangskunder, med fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet og lønnsomhet. I tillegg konkurrerer vi i det lokale anbudsmarkedet.

Innenfor totalentrepriser gjennomfører vi alle typer prosjekt. Hovedtyngden har i de siste årene vært innenfor næringsbygg og kontorer. Vi kan nevne kontorbygg til Aibel, Sjørfartsdirektoratet, Politihuset, Haugaland tingrett, Bømlo kulturhus, Moster skole, Møller Bil, Transportsentralen Nord-Rogaland m.fl. I tillegg har vi de seinere årene hatt en vekst i boligporteføljen gjennom flere større leilighetsprosjekt i Haugesund, bl.a. i samarbeid med Veidekke Eiendom AS.

Distrikt Haugesund har også hatt en rekke større og mindre prosjekt for Statoil sine anlegg i Nord-Rogaland, herunder Kårstø, hvor vi har vært med siden anleggets spede begynnelse. Videre har vi erfaring og kunnskap om bygging i arktiske strøk, etter flere års aktivitet på Svalbard.

Distrikt Haugesund har ca 40 håndverkere, i hovedsak innenfor betongfaget, og vi har flere løpende lærlingkontrakter. Vi er ca 30 funksjonærer med variert og god utdannelse, faglig spisskompetanse og bredde, og der trygghet for kunden skapes gjennom lang og god erfaring.

Årlig omsetning for distriktet er ca 300 millioner kroner ekskl. mva.

Enheten ledes av distriktsleder Ove Nedrebø.


Generalsponsorer

Generalsponsorer