Nyheter

Johan Rokstad gjenvalgt som leder i HHK

På HHKs ordinære generalforsamling ble Johan Rokstad gjenvalgt som leder av HHK og går dermed inn i sitt tredje år som leder. Med seg i styret har han følgende personer: Nils Andreas Røher, Marius Alsaker (ny), Guro Sandsgaard, Rolf Øyvind Rasmussen, Ole Terje Midling (ny) og Torunn Aaase Totland. Ut av styret gikk Aksel Røsand og Egil Sundve.

Det var positiv stemning på årsmøtet og alle årsmeldingene ble vedtatt uten kommentarer. Også i år ble det underskudd i regnskapet, men allikevel en betydelig forbedring fra de to foregående årene.

Den største utfordringen for styret blir å øke klubbens inntekter. Johan Rokstad påpekte at klubben har stålkontroll på utgiftene, det er inntekene som må økes. Klubben har en målsetting om å oppnå innteker totalt på 3,8 mill kroner neste budsjettår.

Nils Andreas Røher blir bl.a. ansvarlig for marked sammen med nytilsatt Øivind Ripnes. Rolf Øyvind Rasmussen overtar ansvaret for det sportslige.

Kalle Kanck, Viggo Sandsgaard og Guro Sandsgaard ble overrakt blomster av leder for meget god dugnadsinnsats for klubben over lang tid.


Generalsponsorer

Generalsponsorer