Nyheter

Ny daglig leder i HHK

Styret i HHK har ansatt Øivind Ripnes som daglig leder i HHK, foreløpig i redusert stilling.

Øyvind  er en meget kjent person i håndballmiljøet på Haugalandet. I sin ungdom spilte han på Rival. Han har også vært styremedlem og leder i HHK for en 6-7 år tilbake. Dette betyr i praksis at han har full forståelse for hva det er å drive en håndballklubb på det nivå HHK er i dag.

Hans hovedansvar blir marked hvor han umiddelbart vil jobbe inn mot HHKs sponsorer.

Sportslig går det  veldig bra med HHK for tiden og ved å ansette Øyvind vil dette være et ledd i å videreutvikle klubben videre.

Vi ønsker Øivind lykke til med jobben og alle i HHK ser frem til samarbeidet.


Generalsponsorer

Generalsponsorer