Nyheter

Thomas Midling, nå også som trener!

Forrige sesong hadde vi flere av våre spillere ute i andre klubber. Dette for å øke både interessen og kunnskapen i breddeklubbene. Spesielt Omar Asmi og Martin Christensen utførte disse oppdragene. HHK har som mål å samarbeide enda mer med de lokale klubbene, med en klar målsetting  om å stimulere til økt aktivitet.

HHK ønsker å bruke sine spillere ute i andre klubber, så langt det lar seg gjøre. Men selvsagt er det begrensninger p.g.a. treninger i HHK. I år er det Thomas Midling som har påtatt seg oppdrag for Falkeid IL. Lykke til også som trener.


Generalsponsorer

Generalsponsorer