Nyheter

Status HTU

Haugaland talentutvikling

Bakgrunn for HTU
: Det vokser og gror i guttehåndballen på Haugalandet. Det er engasjerte personer i mange av klubbene som jobber aktivt med rekruttering og utvikling av guttehåndballen i klubb. HHK ser veldig positivt på dette arbeidet og har lyst til å være med og bidra med en spiss på denne utvikling, Haugaland Talent Uvikling, HTU.

 

Hva er HTU? 
Vi inviterer klubbene til å sende de spillerne de mener har et potensiale til å bli gode håndballspillere på en treningsdag. Av disse velges det ut en gruppe spillere som HTU-instruktører har lyst til å jobbe med. Det vil så bli arrangert to samlinger hver måned med fokus på utvikling av håndballferdigheter. I tillegg blir det arrangert to uttakssamlinger  i året der instruktørteamet får mulighet til å se utviklingen blant spillerne på Haugalandet.

Hvorfor HTU?
 HHK har som visjon å vinne mesterskap. Målet er derfor at en innen 2015 skal etablere seg blant de beste i eliteserien. For å kunne utvikle lokale spillere som presterer på elitenivå trengs det et tilbud utenfor rammene på klubbnivå. HHK er den eneste håndballklubben på Haugalandet som driver på elitenivå. Det vil derfor være naturlig å bruke den kompetansen som følger med en slik satsning ned på aldersbestemt nivå for å utvikle spillere.  HTU skal spille en viktig rolle for motivere de beste og utvikle de beste slik at vi får en lokal stamme på fremtidens HHK.

Mål for HTU:
– Utvikle håndballspillere med gode tekniske ferdigheter
– Utvikle håndballspillere med gode fysiske forutsetninger
– Utvikle håndballspillere med god mental innstilling
– Utvikle håndballspillere til HHKs A-lag
– Gi klubbtrenere impulser til gode klubbtreninger.
– Gjøre det attraktivt å satse på håndball!

 Kriterier for deltagelse
:
– Spiller med særegne fysiske foutsetninger
– Spiller med god treningsvilje
– Spiller med gode tekniske og koordinative egenskaper
– Spiller med mental innstilling på å bli bedre
– Spiller med håndballglød!

Innhold i HTU
:
– Individuell teknisk og taktisk håndballtrening
– Grunnleggende fysisk trening
– Kosthold og ernæring
– Introduksjon til krav som stilles på høyt nivå i håndball
– Deltagelse på turneringer for spilltrening
– Tilbud om en profileringspakke
– Forberede spillerne for topphåndball!

Følgende spillere har vært med så langt denne sesongen:

11-13 år

Øystein Folkedal Avaldsnes G11
Gaute Espedal Avaldsnes G12
Andre Torvestad Avaldsnes G13
Daniel Jacobsen Avaldsnes G13
Thomas Stange Kopervik G12
Markus Sunde Kopervik G12
Sondre Hveding Kopervik G12
Mikal Lie Hammer Rival G11
Ole Christian Bjelland Haagenvik Rival G11
Lars Grov Melkevik Rival G12
Mats Toft Horneland Rival G12
Simon B. Lande Rival G12
Oskar Pedersen Rival G13
Sander Tungland Pedersen Rival G13
Marcel Wee Balm Rival G13
Kristoffer Teige Åkra G11
Trym Tveit Bjelland Åkra G11
Fredrik Medhaug Helgesen Åkra G11
Jonas Stol Larsen Åkra G12
Kristoffer Skar Åkra G12

14-16 år

Jon Robertsen Avaldsnes G15
Ricardo Rey Avaldsnes G15
Erling Helgesen Avaldsnes G15
Hallvard Folkedal Avaldsnes G15
Tore Iversen Avaldsnes G15
Christian Høyland Avaldsnes G15
Magnus Storstein Rival G14
Nicolai Ellingsen Rival G14
Bjørn Sigve Nesheim Rival G14
Mathias Reinertsen Rival G14
Morten Strand Dahle Rival G14
Magnus Haga Rival
Gabriel Johnsen Stegaberg G14
Thomas Helland Ølen G16
Tom Aareskjold Ølen G16
William Falkeid Ølen G16
Marius Emil Salvanes Åkra G14
Ole Kristian Lund Åkra G15
Pål Christian Erland Åkra G15
Martin Haar Åkra G15
Sverre Kristoffersen Åkra G15

 


Generalsponsorer

Generalsponsorer