Nyheter

HTG er viktig for HHK, og omvendt

 HHK har nylig fornyet sin samarbeidsavtale med HTG, en avtale som opprinnelig ble inngått  med HTG med tanke på å knytte HHKs satsing på unge talenter til et enda mer profesjonelt opplegg gjennom HTG. Det å kombinere skole med idrett på en fornuftig måte er en betingelse for å lykkes i sin idrett, samtidig som en får formell utdannelse som en helt sikkert vil få bruk for senere i livet. Det er bare helt unntaksvis en kan leve av sin idrett.

Kristoffer Froestad har sitt daglige virke hos HTG samtidig som han jobber for HHK. Noe som tidligere HHK trenere også har gjort.

Er du enig at HTG er viktig for håndballens utviking på Haugalandet?

Absolutt, vi har i dag flere av våre yngre spillere på HTG, i tillegg har vi spillere for eksempel fra Ølen som ikke har nok spillere til å ha eget lag. For disse er HTG ekstra viktig. På sikt vil disse også kunne bli inkludert i HHK stallen. Nå er det riktignok mest jentespillere på HTG, men vi forventer en kraftig økning av guttespillere om ca. 2 år når effekten av HTU (Haugaland Talentutvikling) vil slå ut for fullt. Vi har nå hele 40 av de beste guttespillerne med i dette opplegget. Noe av det mest fornuftige som er blitt gjort med tanke på rekruttering på lenge. På HTG får vi videreutvikle helheten hos spillerne, ved at de har emner/fag som vi ikke vil kunne bruke nok tid på når vi har treninger utenom skolen. I tillegg vil spillerne også komme i kontakt med andre idretter og personer som kan tilføre dem mye kunnskap. Noe som også gjelder meg ved at vi blir et stor lærerteam på skolen som kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandre.

Har du og Mika noen bestemt håndballfilosofi som blir innprentet spillerne både på trening og HTG?

 Vi ønsker at spillet ikke skal bli for låst i et bestemt mønster. Spillerne skal ha medbestemmelse og selv kunne ta initiativ alt etter situasjonen de er i og ikke minst hvilken motstander de har. Men det er viktig at de er disiplinert i forsvar og viser aggressivitet. Vi ønsker altså ikke en passiv spillestil. Vi utvikler nå en 5-1 spillestil i forsvaret, som er spennende og ser ut til å fungere bra. Det er ikke så mange som spiller slik vi gjør. I angrep ønsker vi en spillestil som skal gi mer rom for eget initiativ.

Hva med potensialet i laget?

Det er en gjeng med unge spillere. Det er et spennende lag med stort potensiale. Mange kreative unggutter som vil mye og har stor treningslyst. Dette kan bety at laget vil svinge en del, men stabiliteten vil øke etter hvert. Vi må nok tenke mer enn en sesong. Målet er at vi neste sesong skal slippe å skifte ut så mange spillere. Vi håper at de unge utlendingene trives på Haugalandet og vil bli mer enn bare en sesong. Sammen med den utviklingen som våre unge lokale spillere viser kan dette bli bra.


Generalsponsorer

Generalsponsorer