Nyheter

HHK 2

Fem av fjorårets G18/HHK2 spillere er i år fast inventar på elitelaget. (Sondre Folkedal, Jonas Gudmundsen Lund, Thomas Midling, Fredrik Gjerland og Henrik Våge).  Resten av spillerne forblir på HHK 2 denne sesongen. Trenere vil være Kristoffer Froestad og Paul Inge Engedal. Hjelpeapparatet rundt laget er i tillegg Simon Gudmundsen Lund og Ingvar Gjerland. Treningene vil være i Håvikhallen og det vil denne sesongen være et tettere samarbeid med Avaldsnes, som vi ser på som en positiv og god utvikling. Partnerskapsavtalen gir gode muligheter for å vandre mellom lagene alt etter behov, ønske og utvikling av spillerne.

En god bieffekt av dette samarbediet vil være at det vil være lettere å opprettholde A-lag i moderklubbene samt forhåpentligvis en økt rekruttering til håndballmiljøet.


Generalsponsorer

Generalsponsorer