Nyheter

Utstrakt hånd til HHK

Dette er overskriften i dagens Haugesunds Avis. Tysvær kommunestyre vedtok med klart flertall å ettergi gjeld for kr. 535 000,-. Som motytelse frasier HHK sin del av et eventuelt overskudd i Tysvær Arena inntil tilsvarende beløp er tilbakebetalt. Tysvær kommune har dermed gitt HHK et bra utgangspunkt for neste sesong med tanke på reduksjon av den negative egenkapitalen som klubben hadde opparbeidet seg. Ved at HHK fortsatt vil ha sin tilhørighet til Tysvær Arena forventes det å bli arrangert kvinnelandskamp i nov./des. måned.

HHK styret har i perioden april 2010 og frem til i dag jobbet hardt med å berge en klubb som egentlig lå nede med brukket rygg. Klubben jobber fremdeles hardt med å styrke driften ytterlige slik at Haugalandet igjen kan få eliethåndball i regionen.


Generalsponsorer

Generalsponsorer