Nyheter

Hva med damehåndball?

Hva med elitesatsing innenfor damehåndballen?  Det er et paradoks at Haugalandet ikke har lag på kvinnesiden som spiller i en høyere divisjon enn hva som er tilfelle i dag. En situasjon som mange har påpekt. Men å få til en felles forståelse for hvilken veg en må gå for å nå dette er vanskelig å oppnå.

Det har i løpet av vinteren vært avholdt flere møter mellom Rival, Nord, Avaldsnes, Kopervik og Åkra vedrørende nevnte problemstilling. Hensikten var å utrede muligheter for samarbeid, med den hensikt å etablere felles satsing for topphåndball kvinner på Haugalandet.

Avaldsnes er nå kommet frem til at en slik satsing bør gjøres av en rendyrket prestasjonsklubb etter samme prinsipp som HHK på herresiden og informerer om dette i et brev til klubbene. Prestasjonsklubben må også ivareta felles satsingslag for jenter alder 16-18 år.

Pr. dags dato er det uklart hva som vil skje videre i denne saken, men elitesatsing på kvinnesiden burde absolutt være et mål for regionen på sikt.

 

 


Generalsponsorer

Generalsponsorer