Nyheter

HHK inngår ny avtale med HTG

Haugaland Håndballklubb og Haugesund Toppidretts Gymnas inngår ny 2 årig samarbeidsavtale. HTG har utvilsomt hatt mye å si for håndballmiljøet på Haugalandet. Flere av HHKs spillere kommer neste skoleår til å fortsette på Vg 3. Samarbeidet mellom partene gjelder spesielt på trenersiden hvor assistent trener Kristoffer Forestad også vil ha en stilling på HTG hvor han skal undervise både i markedsføring og idrettsfag.

HHKs spillere som har gått og går på HTG er meget fornøyd med den tilretteleggingen som de har fått. Nå er det få nye guttespillere som starter opp på HTG neste skoleår, men når Haugaland Taltuvikling har fått fungere en stund til forventes det en kraftig økning av guttespillere hvorav en del sannsynligvis vil begynne på HTG.


Generalsponsorer

Generalsponsorer