Nyheter

Aksel Røsand igjen i styret

På tirsdagens årsmøte i HHK ble Aksel Røsand valgt som nytt styremedlem i HHK. Han har vært med helt fra starten av i HHK og var leder av klubben i flere år. Således vil han tilføre styret mye erfaring og kompetanse.

Styret for neste år ser ut som følgende: Leder Johan Rokstad, Nestleder Nils Andreas Røher, Økonomiansvarlig Guro Sandsgaard, Styremedlemmer Aksel Røsand (ny) og Rolf Øyvind Rasmussen (ny), Varamedlem Egil Sundve og Torunn Totland (ny).

HHK styret ble denne gangen utvidet med et styremedlem og et varamedlem. Dette for å ha flere å fordele styrets arbeidsoppgaver på.

Rolf Øyvind Rasmussen kommer opprinnelig fra Rival og har erfaring derifra. Ut av styret gikk Venke Spanne, etter flere års innsats for HHK.

 


Generalsponsorer

Generalsponsorer