Nyheter

Kristoffer Froestad kommer!

Det har oppstått noe usikkerhet rundt Kristoffer Froestad sitt engasjement  i HHK neste sesong, men  redaksjonen kan berolige hjemmesidens lesere. Kristoffer kommer og HHK og håndballmiljøet på Haugalandet har store forventninger til hans engasjement og kunnskap. Ikke minst er det for hele håndballmiljøet viktig at lokale trenere kan engasjeres. HHK har savnet en assisterende trener og klubben har med Kristoffer sitt engasjement fått til noe som flere har etterspurt. Mika og Kristoffer vil bli et meget bra trenerpar neste sesong, en sesong hvor HHK har som målsetting å rykke opp.

Kristoffer vil også ha store deler av jobben sin på HTG som HHK har samarbeidsavtale med. Han vil der undervise både i idrett og markedsføring.


Generalsponsorer

Generalsponsorer