Nyheter

Årsmøte

Som tidligere nevnt avholdes årsmøte tirsdag 15. mars kl. 18.00 i møtelokalene til Haugesund Sparebank. :

SAKSLISTE

1           Behandle årsberetninger for perioden 16.03.10-15.03.11

2            Behandle regnskap og balanse for 2010

3            Valg av revisor

4            Fastsette kontingent for sesongen 2011/12

5            Behandle innkomne forslag

a)            Endring av styresammensetning fra sesongen 2011/12

6            Behandle og fastsette budsjett for 2011 og sesongen 2011/2012

7            Valg


Generalsponsorer

Generalsponsorer