Nyheter

Vi utvider nettsiden

Vi gjør alle våre  lesere (som det nå etterhvert blir flere og flere av) at vi nå har laget to nye faner på vår hjemmeside som heter HTU og BUTIKK. Under HTU vil det kontinuerlig bli lagt ut informasjon om Haugaland Talentutvikling. Dette prosjektet har hatt en usedvanlig vellykket start og vi regner med at fortsettelsen vil bli like bra.

Under BUTIKK vil vi rett og slett selge Hummel produkter. Her vil vi etterhvert bygge opp en egen butikk med populære varer til en gunstig HHK pris. Det er allerede lagt ut en del av varetilbudet med priser. For kjøper kan Margret kontaktes: margaret@h-hk.no tlf. 96511916


Generalsponsorer

Generalsponsorer