Nyheter

Mika og Kristoffer

Mika Nurmi har sagt ja til å fortsette som HHKs hovedtrener i to nye år. Mika mener at potensialet i HHK absolutt er til stede til  igjen å rykke opp i eliten. Den turen vil han gjerne være med på. Dagens lag har enda ikke tatt ut hele sitt potensiale og med de rette forsterkningene kan laget ha gode muligheter for å bli enda bedre. HHKs fokus på klubbutvikling og opprettelse av Haugaland Talentutvikling er også med på å bidra til det positive inntrykket han og flere har fått av HHK de siste månedene.

Det som blir helt nytt for neste sesong er at Kristoffer Froestad kommer tilbake til HHK, men nå som assistenttrener og hovedansvarlig for HHK 2. Kristoffer har nå bestemt seg for å komme tilbake til Haugalandet og HHK etter tre år i Danmark. Han har der gjort det meget bra som trener i tillegg til den trenerutdannelsen han har tatt. Allerede neste uke vil HHK benytte seg av Kristoffers kontakter ettersom flere unge danske spillere kommer til Haugesund i neste uke. Det forutsettes at eventuelt nye spillere i HHK må ha arbeid ved siden av håndballen, eventuelt studere ved HSH.

Spillerne fikk informasjon om treneropplegget for neste sesong på kveldens spillermøte. Dette vil skape ro i klubben med tanke på planleggingen av neste sesongs spillerstall, et arbeid som umiddelbart vil bli startet opp. Noen spillere har spillerkontrakter som har en varighet utover nåværende sesong, andre har kontrakter  som må reforhandles. Noen har også mulighet til å forlate klubben hvis HHK ikke rykker opp i elitedivisjonen. Men med at trenerkabalen er på plass vil det være lettere å få neste sesongs lag på plass tidligere enn det som har vært vanlig i HHK. Dette vil være meget positivt for alle parter.

Opplegget rundt elitelaget vil også bli styrket neste sesong bl.a. med at det vil bli dannet en elitegruppe som skal være med å utvikle rammene rundt laget.


Generalsponsorer

Generalsponsorer