Nyheter

Håndball i skolen

I samarbeid med regionen har  Omar Asmi besøkt en rekke skoler og håndballklubber i distriktet for å øke håndballinteressen. Det viser seg at Omars besøk har vært meget populære. Det har ikke vært noe problem å få ungdommene med. Interessen er større enn hva som er tilgjengelig av midler til å dekke disse aktivitetene.


Generalsponsorer

Generalsponsorer